CZ EN DE

Inovace
pro budovy

Inovace pro budovy

Projekční a inženýrská činnost
 • Vyhotovení projektových dokumentací DSPS, DSP, inženýring, autorský dozor.
Více informací
Financování
 • Částečné, úplné financování techologií v energetice - financování technologií při generální dodávce od naší společnosti.
Více informací
Měření a regulace
 • Komplexní dohled nad měřidly elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu aj. pro efektivní provoz a nízké spotřeby energií.
Více informací
Trafostanice
 • Rekonstrukce a výstavba trafostanic, čištění a revize trafostanice + odstranění závad po revizi, kabelové přeložky, zaměření a opravy kabelových poruch.
Více informací
Vytápění
 • Tepelná čerpadla
 • Kogenerační jednotky
 • Elektrokotle
 • Kondenzační plynové kotle a kogenerační jednotky
 • Subregulace EIM
 • Rekuperace
Více informací
Chlazení, klimatizace a rekuperace
 • Rooftopy a kondenzační jednotky
 • Jednotky přesné klimatizace
 • Vzduchem chlazené chladící jednotky
 • Vodou chlazené chladící jednotky
 • Absorpční chladící jednotky
 • VZT jednotky
Více informací
Fotovoltaické elektrárny
 • Výstavba fotovoltaických elektráren a jejich servis. Servisní činnosti zahrnují pravidelné prohlídky panelů, revize podle platných zákonů a předpisů a také termovizní měření panelů včetně rozváděčů.
Více informací
Bateriové systémy
 • Baterie pro akumulaci energie
 • Provádíme výstavbu fotovoltaických elektráren a bateriových akumulačních systémů a jejich následný servis a údržbu.
Více informací
Venkovní a vnitřní osvětlení
 • Venkovní a vnitřní osvětlení
 • Nouzové osvětlení vč. CBS
Více informací
Bezpečnost
 • Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
 • Kamerový systém
Více informací
Centrální dispečink a správa zdrojů
 • On-line dohled nad jednotlivými technologiemi
 • Správa energetické infrastruktury, reporting
Více informací
Elektromobilita
 • Wallboxy PRE, prodej a montáž
 • Veřejná a neveřejná elektromobilní infrastruktura na klíč v podobě dobíjecích stanic PREpoint.
Více informací
Lokální distribuční soustavy
 • Výstavba a správa - zajišťujeme zájemcům z řad obchodních center, bytových komplexů, souborů rodinných domů nebo průmyslových zón provoz lokální distribuční soustavy (LDS).
Více informací
Optické sítě
 • Výstavba a správa optických sítí
Více informací
Obálka budov
 • Zateplení a výměna oken
Více informací

Prodej a výkup komodit

Elektřina
 • Prodej elektrické energie
 • Výkup elektrické energie
  Výkup elektrické energie zajišťujeme za individuálních podmínek s ohledem na vaši preferenci a naše možnosti.
 • Záruky původu - obnovitelné zdroje
Více informací
Plyn
 • Fixní cena
  Zaručíme vám pevnou cenu, která zahrnuje částku za plyn, strukturování a přepravu. Fixní cena po celou dobu trvání smlouvy vám umožní mít budoucí náklady pod kontrolou.
 • Cena určená podle cenového vzorce
  Výslednou částku ovlivňuje vývoj cen dalších energetických komodit a směnných kurzů na trzích v průběhu smlouvy. Tento způsob stanovení ceny vám přináší individuální cenu odpovídající aktuálnímu vývoji energetického trhu.
 • Postupný nákup zemního plynu
  Nákup plynu je rozdělen do více období ještě před dodávkou. Při tomto postupu se snižuje riziko nákupu energie za nevýhodných podmínek v jednom okamžiku.
 • Kombinace výše zmíněných možností
Více informací

Vydáte se s námi?

Vytvořme společně příležitost:
 • trvale zvýšit kvalitu života nájemců
 • zlepšit energetickou účinnost
 • využívat kvalitní a efektivní technologie
 • snížit energetickou náročnost a CO2 na m2
 • řídit spotřeby on-line
 • pohodlně plnit cíle ISO 50 001
 • V rámci PREmium dokážeme pomoci realizovat a financovat vhodné projekty v dlouhodobém horizontu (např. při využití metody EPC, prodeje na splátky, nebo poskytnout plnění formou služby).

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

info@premium-es.eu
+420 277 002 346

Další řešení: